Objekt

Under nedan katergori finner du säkert omfång som passar din förfrågan.

När vi tagit del av ditt uppdrag görs beräkning med vår kunnig personal.
Vårt syfte är att du på bästa sätt får en kostnadsmässig bra lösning.

Grunder

Anläggning grunder, platta på mark, krypgrund, källargrund.
Förläggning slang för golvvärme efter
LK montageplan.
Samarbetar med behörig VVS, el företag.Gör förfrågan här

Trädgårdsdesign

Anlägger murar, trappor, plattläggning
Designar planläggning tomtmark.
Anlägger gräsyta med rullgräs.

Stenmaterial används alla fabrikat på
marknaden.

Gör förfrågan här

Dränering

Utför dränering och grundisolering Isodrän enligt gällande normer.
Är grundmur struken med tjära eller
kallasfalt utförs blästring i samarete med auktoriserad företag.
När vi gör besök fuktmäts grund och eventuellt filmning dagvattenrör för bästa analys.

Gör förfrågan här

 

Schakt

Vi utför dom flesta schaktarbeten, markplanering, materialförflyttning.
Servis ledningar, enskilda avlopp.

Schaktmassor transporteras till deponi.
Vi har egna maskinenheter och varje
enhet innehar ansvarsförskring.


Gör förfrågan här

          Pool

Vi anlägger svensktillverkad poolypropen pool i olika utförande och färger - även uppdrag i totalentreprenad.
Intergrerad lamell, pooltak.

Kostnadsfri hembesök.

Gör förfrågan här

Rörinspektion

Enskilt avlopp

objekt

Vi kan med rörålskamera inspektera avloppsledning, dagvattenledning.
Med mordern teknik filmas ledning
och efter det konstatera vad som orsakat felet t,ex stopp i avloppet.
Flimningen inspelas på USB och kan i efterhand studeras.

Gör förfågan här

Vi anlägger enskilda avlopp med godkända brunnar och infiltrations typer.
Vid svåra markförhållander anläggs minireningsverk.

Medverkar att ansöka bygglov.

Gör förfrågan här

Utförda objekt.
Klicka här.